PARTNEŘI

Spolupráce s Partnery

V rámci své odborné praxe se snažím poskytovat kvalitní služby a podporu v oblasti logopedie. Spolu s pediatry, školami, školkami a dalšími odborníky jsme vybudovali pevné partnerství, které nám umožňuje lépe pochopit a společně řešit potřeby dětí a jejich rodin v oblasti komunikace. 

Spolupráce s pediatry a dalšími odborníky ve zdravotnictví zajistí rodičům nejlepší možnou medicínskou péči a otevřený, snadný a rychlý přístup k aktuálním informacím o zdraví a vývoji jejich dětí včetně informací o řečovém vývoji a logopedické péči.

MUDr. Hana Střelcová, Dětská ordinace Doksy
https://mudrstrelcova.cz/

MUDr. Lenka Batelková, Praktický lékař pro děti a dorost Nový Bor
https://mudrbatelkova.cz/

MUDr. Tomáš Prokop, Rodinný praktický lékař Kamenický Šenov
https://www.praktickylekar-senov.cz/

Psychologická ambulance Česká Lípa
https://psychologieslovanka.cz/

V oblasti vzdělávání úzce spolupracuji se školkami, školami, institucemi a dalšími odborníky, abychom společně zajistili podporu dětí a žáků ve vzdělávacím procesu. 

Partnerství se školami a školkami zahrnuje především informační besedy a setkávání s rodiči, které mají za cíl, rozšířit povědomí o důležitosti raného vzdělávání v oblasti komunikace a logopedie.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) LOGOPEDICKÉ A SURDOPEDICKÉ https://www.spcliberec.cz/

ŠKOLA KOMUNIKACE
https://www.skolakomunikace.cz/

MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBUŠINA DOKSY
https://mslibusina.cz/

MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAŽSKÁ DOKSY
https://msprazskadoksy.cz/

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÉ SPLAVY
www.zsmsstaresplavy.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONÉ V PODJEŠTĚDÍ
https://ms-studanka.cz/

SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTKO s.r.o.
https://www.mskvitko.cz/

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OKNA
https://skola.obecokna.cz/

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNIŠTĚ
https://www.zsmsbrniste.cz/