CENÍK

Poskytované služby jsou plně hrazeny zákonnými zástupci dětských klientů. Neposkytuji zdravotní péči dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění. Konzultace nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.


Nevykonávám činnosti, které spadají do kompetencí klinických logopedů. Ráda Vám zprostředkuji kontakt a doporučím služby klinických logopedů. Také Vás ráda nasměruji do školských poradenských zařízení – speciálně pedagogických center (SPC) nebo pedagogicko-psychologických poraden (PPP). Mezioborová spolupráce, tzn. spolupráce více odborníků, je velmi důležitá pro zdárný rozvoj řeči dítěte v případě, že něco vázne a je potřeba s tím pomoci.

V cenách jsou zahrnuty veškeré materiály pro domácí procvičování.

První konzultace (časově neomezená, dle potřeby klienta) zahrnuje úvodní rozhovor, zhodnocení stavu, navržení plánu a postupu následné péče          950
Individuální poradenská péče – 30 minut400 Kč
Individuální poradenská péče – 45 minut600 Kč
Individuální poradenská péče – 60 minut    750 Kč
Jednorázová konzultace bez další spolupráce (časově neomezená, dle potřeby klienta) zahrnuje konzultaci a zhodnocení stavu800 Kč
Vypracování zprávy z jednorázové konzultace    500 Kč
Orientační test školní zralosti950 Kč
Vypracování zprávy bez plánu podpory500 Kč
Vypracování zprávy včetně plánu podpory1000 Kč

Způsob platby výše uvedených služeb:

  • v hotovosti po skončení konzultace,
  • QR kódem.

Zrušení domluvené schůzky (zdravotní, rodinné, pracovní či jiné důvody) je nutné oznámit telefonicky nebo SMS zprávou nejpozději 24 hodin předem.

Ceník je platný od 1. 4. 2024.