O MNĚ

Mgr. Ivana Moudrá – speciální pedagožka, logopedka


Kvalifikovaná speciální pedagožka se zaměřením na logopedii. Ve svém profesním životě jsem působila také jako vychovatelka v dětském domově (Dubá – Deštná), dále jako učitelka MŠ a jedenáct let na pozici ředitelky MŠ Pražská v Doksech.

Další zkušenosti jsem získala na pozici speciální pedagožky – logopedky ve Speciálně pedagogickém centru v Liberci, kde mou hlavní náplní práce byla diagnostická a poradenská činnost a logopedická intervence (přímá logopedická práce s dětskými klienty).

Dětem s vadami řeči se věnuji již více než 13 let.

Neváhejte se na mě obrátit zde.

Dosažené vzdělání:

 • Mgr. TUL Liberec – Speciální pedagogika – logopedie a surdopedie (2014)
 • Bc. TUL Liberec – Speciální pedagogika – logopedie (2010)

Stále se vzdělávám:

 • Bednářová: Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní
 • Bednářová: Diagnostika matematických schopností a dovedností
 • Bednářová: Diagnostika školní připravenosti
 • NIDV, Praha: Diagnostika a IVP předškoláka s odkladem školní docházky
 • Služba škole, Mladá Boleslav: Speciálně pedagogická diagnostika v předškolním a mladším školním věku
 • Kustod, Praha: Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Aloš, Praha: Rozvíjení jazykových schopností – trénink jazykového uvědomování podle Elkonina
 • UK, Praha: Aplikace metodiky Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina u dětí se SP
 • Dys-centrum, Praha: Specifické poruchy učení
 • Dys-centrum, Praha: Dyspraxie, vývojová porucha koordinace
 • Dys-centrum, Praha: Metoda dobrého startu
 • Vzdělávací centrum, Turnov: Prevence poruch řeči
 • Lumen Vitale, Praha: Podpora správného vývoje řeči v MŠ
 • IPPP, Praha: Podpora rozvoje komunikačních schopností u dětí v riziku NKS a SPU
 • Speciální ZŠ, Poděbrady: Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se SVP