NABÍZENÉ SLUŽBY

Kdy kontaktovat logopeda?

Kdykoliv se potřebujete na něco zeptat ohledně řeči Vašeho dítěte.

Termíny návštěv a četnost konzultací jsou přizpůsobeny potřebám dětského klienta a možnostem jeho zákonného zástupce. Obvyklý interval konzultací je 14 dnů. Je-li však třeba, je vhodné individuální péči opakovat častěji (jednou i vícekrát týdně).

Termín konzultace:
Dle telefonického, e-mailového či osobního objednání.


Individuální péče o každého dětského klienta je založena na partnerském přístupu tzv. Triádě (dítě – rodič – logoped). Logoped pracuje s dítětem a vede rodiče. Následně dle pokynů pracuje rodič s dítětem v domácím prostředí. Dítě se raduje z úspěchu.

Stimulace a korekce řečového vývoje je zaměřena na rozvoj a podporu komunikačních dovedností dítěte. Přátelská atmosféra, pozitivní motivace a podpora výrazně napomáhají rozvoji slovní zásoby a komunikačních dovedností, správné výslovnosti a prevenci řečových vad.

Nabízím služby speciálně-pedagogické povahy se zaměřením na logopedickou péči. Jsou to:

 • individuální péče a partnerský přístup,
 • pravidelné poradenství pro děti předškolního a mladšího školního věku s narušenou komunikační schopností (NKS), které je zaměřené především na prevenci vzniku řečových vad,
 • hravá a zábavná forma stimulace a korekce řečového vývoje vždy přizpůsobena věku dětského klienta a jeho konkrétním potřebám (dyslalie – nesprávná výslovnost hlásek, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie a další),
 • pečlivě připravené aktivity a činnosti, které podporují správné dýchání, napomáhají zlepšit obratnost mluvidel, rozvíjejí pasivní i aktivní slovní zásobu, pomáhají při komunikaci,
 • zajímavé metody podporující rozvoj komunikačních dovedností,
 • rozmanité formy předškolní přípravy především v oblasti zrakového a sluchového vnímání, jemné motoriky a grafomotoriky, slovní zásoby, paměti, logického myšlení a další…

Pojďme na to společně, hravě a citlivě -> ceník

Je fajn, když:

 • dodržujete dohodnuté termíny,
 • dodržujete doporučené – předvedené postupy, které jsou šité na míru Vašemu dítěti, respektují jeho přirozený vývoj a vyhovují mu,
 • se zeptáte na cokoliv,
 • konzultujete vše, co Vám není úplně jasné,
 • společně probereme rady Vašich známých, informace získané z internetových diskuzí či příruček; potíže mohou být podobné, příčiny se však mohou výrazně lišit,
 • se domluveným doporučeným postupům (zadaným úkolům k procvičování) věnujete PRAVIDELNĚ alespoň 10 minut denně (lze je rozdělit do kratších úseků dle výdrže dítěte); lepších 10 soustředěných poctivých minut než 30 roztěkaných neklidných a donucených minut,
 • má dítě na procvičování klid a pohodu, stálé místo a zrakovou oporu v zrcadle,
 • navodíte příjemnou, hravou, veselou, atmosféru, hned půjde cvičení snáze a radostněji, výsledky se dostaví rychleji,
 • budete dítěti pravidelné „logo chvilky“ jakýmkoliv způsobem zpříjemňovat. Jak? To nechám na Vás, znáte přeci své dítě nejlépe,
 • nepoužíváte „donucovací“ prostředky, protože tím logoterapii nepodpoříte ani neurychlíte. Ostatně, nelíbilo by se to ani Vám,
 • používáte doporučené materiály, obrázky, knížky, časopisy, pexesa či jiné hry, které pomáhají procvičovat výslovnost, podporují rozvoj slovní zásoby a zlepšují komunikační dovednosti,
 • se logopedie stane zábavou pro dítě i pro Vás.