ÚVOD

„Šiš-li, miš-li, zrádné hlásky, z povídání žádné vrásky“

Odborné soukromé poradenské zařízení

Logopedie někdy bývá nepříjemnou součástí předškolního období dětí, tudíž i jejich rodičů (možná i prarodičů). Avšak s využitím dětské hravosti, zvídavosti, fantazie a potřeby si vše vyzkoušet se logopedie může stát zajímavou hrou, legrační činností i vzdělávací aktivitou pro celou rodinu. Nestačí pouze odborné znalosti, profesionální přístup, respekt a empatie, pochopení a trpělivost ze strany logopeda, bez vás rodičů to prostě nejde.
Mé poradenské služby a činnost v oblasti logopedie jsou založeny na vzájemné důvěře, spolupráci a pozitivní motivaci. Pojďme na to spolu, hravě, citlivě a radostně. Žádný strach a obavy, prostě se to podaří.
Máte-li chuť to zkusit, neváhejte mě kontaktovat třeba jen pro jednorázovou konzultaci. Spolu zjistíme, zda Vaše dítě logopedii potřebuje. Kontaktujte mě.

Mgr. Ivana Moudrá

Ráda Vám nabídnu -> služby

  • stimulaci řečového vývoje dětí a korekci jejich výslovnosti,
  • zajímavé metody podporující rozvoj komunikačních dovedností dětí,
  • speciálně-pedagogické poradenství v oblasti školní zralosti a připravenosti,
  • individuální péči hravou a zábavnou formou, partnerský přístup,
  • další poradenské služby speciálně-pedagogické povahy.